Skip to main content

Rīcības kodeks

Kokapstrādes uzņēmuma Byko-Lat darbiniekiem, kā daļai no Bergs Timber uzņēmumu grupas, ir saistošs Bergs Timber Group Rīcības kodekss.
Rīcības kodeksā ir ietvertas vadlīnijas par darbinieku tiesībām, pienākumiem un atbildību attiecībā uz uzņēmējdarbības principiem, veselību, drošību, darba apstākļiem, cilvēktiesību ievērošanu, vidi, ilgtstpējīgu mežistrādi, materiālu iegādi un to pārstrādi.

Vairāk informācijas: https://www.bergstimber.com/contact/code-of-conduct