Skip to main content
 • 10.12.2017

  2017.gada 04.decembrī tika parakstīts līgums Nr.4.1.1.0/17/A/024 starp SIA „Byko-Lat” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/024 „Zāģmateriālu žāvēšanas procesa energoefektivitātes uzlabošana SIA “Byko-Lat” īstenošanu.

  Projekta mērķis ir efektīvas energoresursu izmantošanas veicināšana un enerģija patēriņa samazināšana zāģmateriālu žāvēšanas procesā SIA „Byko-Lat” ražotnē Kocēnu novadā.

  Projekta ietvaros tiks veikta novecojušo apkures katlu un zāģmateriālu žāvēšanas kameru (kalšu) nomaiņa ar jaunām, energoefektīvākām un videi draudzīgākām iekārtām, kā rezultātā tiks panākts enerģijas ietaupījums 16.15% jeb 3059.26 MWh gadā.

  Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 1 120 882.52 EUR apmērā, no tām plānotais Kohēzijas fonda atbalsts ir 333 157.36 EUR.

  Projektā paredzēto darbību īstenošana tika uzsākta 2017.gada jūnijā pēc projekta iesniegšanas CFLA, projektu plānots pabeigt līdz 2018.gada 28.februārim.

 • 17.12.2015

  Byko-Lat noslēdza līgumu Nr. L-ĀTA-15-3772 ar v/a “Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūra” par projekta “Byko-Lat dalība starptautiskajā izstādē “Glee 2015“” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās un attīstības fonds.

 • 27.11.2014

  Byko-Lat noslēdza līgumu Nr.L-ĀTA-14-2458 ar Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūru par projekta “Dalība LIAA organizētajā Latvijas koka māju ražotāju tirdzniecības misijā Nīderlandē, Beļģijā un Francijā“, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais un attīstības fonds.

 • 24.07.2014

  Byko-Lat noslēdza līgumu Nr.L-ĀTA-14-2266 ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Byko-Lat dalība starptautiskajā izstādē “Glee 2014” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās un attīstības fonds.

 • 5.11.2013

  2013.gada 31.oktobrī SIA „Byko-Lat” ar SIA „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju parakstīja līgumu par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA „Byko Lat”” īstenošanu (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums – 50 205,95 LVL/ 71 436,63 EUR).

  Līdz šī gada 30.aprīlim īstenoti aptuveni 60% no visiem projekta ietvaros plānotajiem iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas darbiem.

  Projekts tiek īstenots SIA „Byko-Lat” ražotnē Kocēnu novadā. Paredzams, ka projekta ietvaros veiktā iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija ik gadu ļaus ietaupīt elektroenerģiju vidēji 144,2 MWh apjomā.

  Projektu pilnībā plānots īstenot līdz 2014.gada 30.jūnijam.

 • 31.10.2012

  Byko-Lat noslēdza līgumu Nr. L-ĀTA-13-1337 ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Byko-Lat dalība starptautiskajā izstādē “Glee 2012”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 • 25.10.2011

  SIA „Byko-Lat” noslēdza līgumu Nr. L-ĀTA-11-0750 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „SIA „Byko-Lat” dalība starptautiskajā izstādē „Glee 2011”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.